Доступные курсы

Самостоятельная запись

Free English Level Test

Free English Level Test

Take our free English level test. Identify your level.

General English Course A1 Level

General English Course A1 Level

General English դասընթացը ներառում է քերականության, կարդալու, գրելո...

General English Course A2 Level

General English Course A2 Level

Word տեքստային խմբագրիչ - Word 2013

Word տեքստային խմբագրիչ - Word 2013

Դասընթացը բաղկացած է թեմաների բաժանված վիդեոդասերից, նյութերից և գո...

Microsoft Excel

Microsoft Excel

Excel էլեկտրոնային աղյուսակների ծրագիրը նախատեսված է աղյուսակային տ...
Самостоятельная запись

Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքները

Տեղեկատվական անվտանգության հիմունքները